Alışveriş

Alışveriş bir mal ya da hizmeti, para karşılığı alma ve satma işidir. İnsanların, kendi üretemediği birşeyi bedel karşılığında almaya dayanır.
Üst