Ne var ne yok?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Eğitim

Eğitim, önceden belirlenmiş esaslara göre insanların davranışlarında, belli gelişme sağlamaya yarayan planlı etkilerin bir dizesidir.
Üst