07 Tazminat Hukuku Kapsamı Nedir?

Admin

Buraya Bakınız
Yönetici
Tazminat hukuku nedir? Hukuka aykırı bir eylem, sözleşmeye aykırı hareket veya başkaca bir sebepten dolayı; mağdurun maddi ve/veya manevi anlamda uğradığı-zararların karşılanması amacıyla ödenen para anlamına gelir. Tazminat davaları da bu sebeplerle meydana gelen anlaşmazlıkları konu alır.

Genel anlamda maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak; ikiye ayrılan tazminat davaları ile ilgilenen avukatlara halk arasında tazminat avukatı denir.

Tazminat Hukuku Kapsamı Nedir?

Maddi ve manevi tazminat davaları;
 • İş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm,
 • Doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm,
 • Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali,
 • Suç işlenmesi sonucu oluşan zarar,
 • İş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı,
 • İhbar Tazminatı,
 • Kötü Niyet Tazminatı,
Boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları; trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda, maddi tazminat tutarı davanın görüldüğü Mahkemece; zararın miktarı, zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vs. Gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.

Manevi tazminat tutarı ise, hukuka aykırı eylem sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü; elem, manevi yıkım ve yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda, Mahkemece davaya konu olayın özellikleri, tarafların sosyal, ekonomik durumları göz önünde bulundurularak, Borçlar Kanunun: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir. Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da, manevi tazminat miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir.

Hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verilen konusunda tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir.
 • Trafik Kazası Sebebiyle
 • İş Kazası Sebebiyle
 • Meslek Hastalığı Sebebiyle
 • Boşanmada Maddi ve Manevi
 • İş Hukukundan Kaynaklı
 • İhbar Tazminatı, İşe Başlatmama
 • Sağlık Hukuku ile İlgili Tazminat Davaları
 • Haksız Tutuklama Gözaltı ve El Koyma Sebebiyle
 • Haksız Fiilden sebebiyle
 • Destekten yoksun kalma
 • Araç değer kaybı

Konuyla ilgili detaylı bilgilere, aşağıdaki bağlantıyı takip ederek geniş kapsamlı öğrenebilirsiniz.

Web Site: https://yunusbirbilen.av.tr/
 
Son düzenleme:

Reklam Alanı

Makale Hakkında

Makale yayımlama esnasında link dışında, isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel iletişim bilgileri paylaşmak kesinlikle yasaktır. Lütfen kurallara uyunuz.

Banner

Forum istatistikleri

Konular
277
Mesajlar
291
Kullanıcılar
65
Son üye
manba
Üst