oyuncak

  1. Oyuncak Sektörü

    Oyuncak Sektörü

    Oyuncak sektörü gelecek vadeden bir sektör olduğunun çok iyi bilinmesi gerekir. Çocuklar için oyun ve oyuncak kavramı son derece önemlidir.
  2. Alışveriş Sektörü

    Alışveriş Sektörü

    Alışveriş bir mal ya da hizmeti para karşılığı alma ve satma işidir. Eskiden küçük esnaftan yapılır iken bugün alışveriş merkezi var.
Üst