mobilya

  1. Mobilya Sektörü

    Mobilya Sektörü

    Mobilya sektörü, iş yeri sayısı ve oluşturduğu istihdam ile önemli bir sektör olmasına karşın, ihracat içindeki payı sınırlı düzeydedir. Türkiye'nin, istihdam ve ihracatına önemli ölçüde katkı veren mobilya sektörü, yıl sonu ihracat hedefini 4,5 milyar dolardan 5 milyar dolara taşıdı.
  2. Alışveriş Sektörü

    Alışveriş Sektörü

    Alışveriş bir mal ya da hizmeti para karşılığı alma ve satma işidir. Eskiden küçük esnaftan yapılır iken bugün alışveriş merkezi var.
Üst