kırtasiye

  1. Kırtasiye

    Kırtasiye

    Kırtasiye; defter, kâğıt, kalem, mürekkep vs yazı ve hobi araç ve gereçlerinin bütünüdür. Arapça kökenli olan kırtasiye sözcüğü, kâğıtla yapılan işlemler anlamında kullanılmaktadır. Türkçede kırtasiye dükkânı kavramı zamanla sadece kırtasiye olarak kullanılmaya başlanmıştır.
  2. Alışveriş Sektörü

    Alışveriş Sektörü

    Alışveriş bir mal ya da hizmeti para karşılığı alma ve satma işidir. Eskiden küçük esnaftan yapılır iken bugün alışveriş merkezi var.
Üst