dut festivali

  1. Admin

    06 Ayaş ilçesi hakkında

    Günümüzde ilçe merkezi konumunda olan Ayaş'ın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Bazı tarihçi ve araştırmacılar, İstanbul-Ankara yolu üzerinde bulunan eski piskoposluk merkezlerinden Mnizos' u bugünkü Ayaş ilçesinde aramışlardır. Bu görüşü savunan Teurrefort, Kiepert ve...
Üst