ayakkabı

  1. Ayakkabı Sektörü

    Ayakkabı Sektörü

    Ayakkabı; ayakların yerle doğrudan temasını keserek yabancı maddelerden ve değişik hava koşullarından koruyan ayak giyimidir.
  2. Alışveriş Sektörü

    Alışveriş Sektörü

    Alışveriş bir mal ya da hizmeti para karşılığı alma ve satma işidir. Eskiden küçük esnaftan yapılır iken bugün alışveriş merkezi var.
Üst