Reklamın Önemi Nedir?

Buraya Bakınız

Buraya Bakınız
Yönetici
Pazarlama iletişimi öğeleri içinde üzerinde en çok konuşulan ve belkide kendisinden en çok şey beklenen reklamdır. Reklam gerek üreticiler gerekse-de-tüketiciler için önemli bir unsur haline gelmiştir. Reklamın bu kadar önem kazanması ve günlük hayatın içine bu kadar girmesi farklı açılardan bir çok tanımının yapılmasına imkan sağlamıştır. Reklamın önemi nedir? Birlikte göz atalım.

İletişim açısından reklamlar

Bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında; Kitle iletişim araçlarının denetiminin kullanılmasıyla, önceden belirlenen hedef kitlede istenen yönde tutum ve davranış sağlama faaliyetleridir.

Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklam: Tüketiciye, üretilen ürün ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir. Bir başka görüşe göre ise, reklam: ‘Bir ürünün veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya fikrin kimliği belli sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek, kitle iletişim araçları ile kamuoyuna olumlu bir biçimde tanıtıp, benimsetilmesidir.

Reklam: Bir malın, bir hizmetin veya bir fikrin bedeli verilerek ve bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış (kişisel satış) dışında kalan tanıtım etkinlikleridir.

Reklam, iletişim amacını gerçekleştirmeye yönelik bir araçtır.

Bu doğrultuda reklam, üretici firmaların tüketici ya da aracı kuruluşlara; Ürünleri, hizmetleri, hizmetlere, ilişkin bilgi vermesini sağlayan ürünün tüketicisi veya satıcısı olmaların sağlayan bir süreçtir.

Reklamın Önemi Nedir?

Reklam, bir işletmenin ürün ve hizmetleri hakkında hedef kitleleri satın alma eylemine yöneltmek ve işletme imajını bu kitleler üzerinde oluşturabilmek için medyada yer ve zaman satın alma yoluyla gerçekleştirdiği ikna etme faaliyetleridir.

Reklam ele aldığı mal ve hizmetleri hoşa giden tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar. Ancak bu talep yaratılırken yüz yüze iletişim yerine büyük kitlelere aynı anda ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır.

Bu tanımlardan reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz; bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması için yapılacak araştırmalar, reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağı konusundaki kararlar ve reklam içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür.

Neticede bu bilgilerden yararlanarak reklamın özelliklerini şöyle sıralamak mümkün;
  • Reklam, pazarlama iletişimi içersinde yer alan bir öğedir.
  • Reklam, belirli bir ücret karşılığında yapılır.
  • Reklam verenden tüketiciye (hedef kitleye) doğru akan bir iletiler bütünüdür.
  • Reklam, bir kitle iletişimidir.
  • Reklamı yapan kişi, kurum ve kuruluş bellidir.
  • Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.
Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve sorunlara çözümler vardır. Pazarlama iletişimi öğeleri ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordineli olarak çalışır.

Web Site: https://www.kobiajanda.com/
 
Son düzenleme:

Gelişime ve Değişime Hazır Mısınız?

Tüm, konu ve detay için siz, buraya bakınız.

Forum istatistikleri

Konu
303
Mesaj
317
Üyeler
72
Son üye
ozanymk
Üst