Sosyal Medya Galerisi

Medya, Latince de ortam, araç anlamına gelen medium kelime çoğulundan gelmiştir. İletişim başta olmak üzere bugün sıkça kullanılır.
Üst