Hizmetler

Hizmetler, ekonomik anlamda fiziksel özelliğe sahip olmayan, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, meslekî faaliyet olarak sunulmaktadır
Üst