Elektronik

Elektronik, daha çok elektrik kullanarak bilgi işleyen, taşıyan veya depolayan elemanlar ile sistemleri inceleyen bilim dalı olarak bilinmektedir.
Üst