Eğitim

Eğitim, önceden belirlenmiş esaslara göre insanların, davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan, planlı etkilerin bir dizesidir.
Üst