Alışveriş

Alışveriş, bir mal ya da hizmeti para karşılığı, alma ve satma işidir. İnsanların, kendi üretemediğini bedel karşılığında almaya dayanır.
Üst